เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) จะพบได้ว่า ตำราโดยส่วนใหญ่ได้ให้คำอธิบายถึงรากเหง้าความเป็นมาของ “ประชาธิปไตยทางตรง” โดยเชื่อมโยงกับหลักการการปกครองที่ตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงของพลเมือง (popular decision-making) ในสังคมกรีกโบราณเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีก่อน

 

เพื่อจะทำความเข้าใจหลักการและรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงแบบโบราณ ผมจะขอเริ่มต้นพาคุณผู้อ่านย้อนกลับไปดูกันว่าเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีก่อนโน้นผู้คนในนครรฐกรีกโบราณที่มีชื่อว่า "เอเธนส์" เค้ามีกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร แต่ก่อนอื่นต้องขอให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน "ประชาธิปไตย" ในเอเธนส์ เขาผู้นี้มีนามว่า "Cleisthenes"

 

Comment

Comment:

Tweet